Welcome to VARIANT!

This site will gradually build a content concerning variant rich and complex products. Specific interest will be devoted to development aspects of variant rich, modularized, and platform-based products.

You can also find a Web-version of my PhD thesis.
Välkommen till VARIANT!

Den här sidan kommer så småningom att handla om variantrika produkter och speciellt utvecklingsaspekter kring variantrika, modulariserade och plattformsbaserade produkter.

Här finns också en Web-version av min avhandling.

Se också lite tankar och historik om utvecklingen av konceptet konfigurerbara komponenter.